Brandpreventie

Duiken is voor velen een hobby; ook binnen MTA is deze sport lange tijd veel beoefend. Dat ook hier waardevolle klandizie uit voort kan komen is niet ondenkbaar. Toonaangevende partijen zijn ziekenhuizen, de chemische- olie- en gasindustrie en de brandweer. Bij de brandweer komt natuurlijk de techniek die betrekking heeft op ademlucht veelvuldig voor, hetzelfde geldt voor de duiksport. En zo is de link snel gemaakt. Voor deze partijen bouwen we onder anderen cilinderwagens, vulborden en bieden we zeer specifieke oplossingen die bijvoorbeeld weer in de Koninklijke Marine worden toegepast.